införa

inför
införde
infört
Verb

Hur böjs ordet införa på svenska?

Presens: inför
Preteritum: införde
Supinum: infört

Hur används ordet införa

 • "Jobbik vill även införa dödsstraff så snart det bara är möjligt."
 • "Vår linje innebär att vi vill införa tuffa gränsvärden för ljudnivåer, men samtidigt ha längre ledtider, alltså den tid som industrin har på sig att ställa om produktionen efter de nya gränsvärdena."
 • "Uganda ska införa dödsstraff för homosexualitet."
 • "Efter hand började mindre rebellgrupper och tidigare stödtrupper till MNLA:s offensiv att införa sharialagar i flera områden och den 17 juli hade MNLA förlorat det mesta av kontrollen till islamistiska grupper."
 • "Kalifornien, Australien, Korea, Japan och även Kina kommer snart att införa utsläppshandel."
 • "Bortsett från det obehagliga i att i lagstiftningen införa regler som uppmuntrar till angiveri, finns också skäl att ifrågasätta bevisvärdet i uppgifter som lämnas av grova brottslingar, understryker Annie Lööf och avvisar kronvittnen."
 • "Det som utbildningsminister Jan Björklund med stöd av Lärarnas Riksförbund vill införa är stadieindelade timplaner med en minsta garanterad undervisningstid per ämne och stadium."
 • "När de lät meddela att de ville införa ståplatser på sina flyg fick det stort genomslag."
 • "För att införa undantag, exempelvis för boende i Backa, krävs nytt riksdagsbeslut vilket kan fattas tidigast i höst."
 • "Än så länge finns inga planer på att införa barnom sorg på obekväm arbetstid i Mölndal."
 • "– Det anständiga vore att införa en undantagsklausul i befintlig lagtext, så att också sådana som Joakim kan omfattas av ersättningen."
 • "– Det är inte något vi har tänkt införa."
 • "Karlskrona kommun tar nu de första stegen för att införa heltidsanställning för alla medarbetare."
 • "Skolan behövde spara 2,2 miljoner kronor och förslaget att införa åldersintegrerade klasser samtidigt som personalstyrkan krymptes fick både föräldrar, elever och lärare att reagera."
 • "Det var i onsdags som Skolinspektionen beslutade att det är fritt fram för rektorer att införa mobilförbud i skolan och att telefonen ligger avstängd i en låda under lektionstid eller under hela skoldagen tycks ha blivit vanligare i landet."
 • "Igår rapporterade SVT Nyheter Blekinge om att BUS, nämnden för barn, ungdom och skola, i Karlshamn fattat beslut om att införa tobaksstopp på alla skolor i Karlshamn även utanför skolområdet."
 • "I nuläget finns ingen plan på att införa någon gemensam strategi för mobilanvändandet i skolorna i Karlskrona."
 • "Länsstyrelsen i Blekinge ska nu införa dykförbud för att skydda det unika fartyget."
 • "Länsstyrelsen kommer att införa dykförbud."
 • "Olofströms kommunstyrelse beslutade i går att införa ID-kort för kommunens anställda."

Ordet införa har 4 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom måleri
 • Inom vardagligt
lingvistik
generell
måleri
vardagligt

Vad betyder införa inom lingvistik ?

börja använda en regel eller beteckning

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till införa (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till införa (inom lingvistik)

Relaterat till införa (inom lingvistik)

grund

prototyp

början

skrivning

förhand

inträde

inskjutning

insida

Vanlig betydelse av ordet införa inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till införa (inom generell)

Möjliga synonymer till införa (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet införa inom måleri

Översättningar (inom måleri)

Synonymer till införa (inom måleri)

Möjliga synonymer till införa (inom måleri)

Ovanlig betydelse av ordet införa inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till införa (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till införa (inom vardagligt)

Diskussion om ordet införa

inför

Okänd ordklass

Hur används ordet inför

 • "Daniel Steen var en bidragande orsak till att Alstermo nådde allsvenskan inför den här säsongen och han har under det här året tillhört en av serioens bästa spelare."
 • "I Stockholm fick Leif Källberg, inför storpublik återberätta historien bakom den mystiska skivinspelningen."
 • "Utredningen från Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum visar också att det inför dykningen inte fanns några kända fakta som borde ha föranlett dykledaren eller dykaren att agera annorlunda."
 • "Hur känner du inför det?"
 • "Endast 26 elever har John Bauer som förstaval inför höstens gymnasiestart i Karlshamn och det är för få."
 • "Nu ser Blekinge Tekniska Högskola till att fusksäkra sina lokalerna inför helgens prov."
 • "– Det ska bli kul och intressant, även om vi står inför stora utmaningar, sa Björn Fries till SVT Nyheter Blekinge när det avslöjades att han skulle nomineras den 22 november."
 • "Nu hoppas vi att företag och privatpersoner skall sluta upp och hjälpa oss och HIF att spetsa truppen ytterligare inför nästa säsong, säger Lejonens ordförande Kenneth ” Kea ” Andersson i ett pressmeddelande."
 • "Ökningen är mindre än de beräkningar som gjordes inför förändringarna."
 • "Som enda kommun i Blekinge inför nu Karlskrona kommun avgifter på laddstolparna för elbilar."

Diskussion om ordet inför

inför

Preposition [-]

Hur används ordet inför

 • "Daniel Steen var en bidragande orsak till att Alstermo nådde allsvenskan inför den här säsongen och han har under det här året tillhört en av serioens bästa spelare."
 • "I Stockholm fick Leif Källberg, inför storpublik återberätta historien bakom den mystiska skivinspelningen."
 • "Utredningen från Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum visar också att det inför dykningen inte fanns några kända fakta som borde ha föranlett dykledaren eller dykaren att agera annorlunda."
 • "Hur känner du inför det?"
 • "Endast 26 elever har John Bauer som förstaval inför höstens gymnasiestart i Karlshamn och det är för få."
 • "Nu ser Blekinge Tekniska Högskola till att fusksäkra sina lokalerna inför helgens prov."
 • "– Det ska bli kul och intressant, även om vi står inför stora utmaningar, sa Björn Fries till SVT Nyheter Blekinge när det avslöjades att han skulle nomineras den 22 november."
 • "Nu hoppas vi att företag och privatpersoner skall sluta upp och hjälpa oss och HIF att spetsa truppen ytterligare inför nästa säsong, säger Lejonens ordförande Kenneth ” Kea ” Andersson i ett pressmeddelande."
 • "Ökningen är mindre än de beräkningar som gjordes inför förändringarna."
 • "Som enda kommun i Blekinge inför nu Karlskrona kommun avgifter på laddstolparna för elbilar."
 • "I tidsbetydelse"

Ordet inför har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom generell
allmänt
generell

Vad betyder inför inom allmänt ?

I rumsbetydelse eller friare

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till inför (inom allmänt)

Möjliga synonymer till inför (inom allmänt)

Ordet inför inom generell

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till inför (inom generell)

Diskussion om ordet inför