infallsvinkel

infallsvinkeln
infallsvinklar
infallsvinklarna
Substantiv [n]

Synonymer till infallsvinkel

Hur böjs ordet infallsvinkel på svenska?

Obestämd singular: infallsvinkel
Bestämd singular: infallsvinkeln
Obestämd plural: infallsvinklar
Bestämd plural: infallsvinklarna

Hur används ordet infallsvinkel

 • "– Vi i familjen anser att man hade fel infallsvinkel i åtalet."
 • "Låtarna på det här projektet kommer från akustisk infallsvinkel som är kryddad med klassiska Nashvilleingredienserna."
 • "– Vi tänker oss en bra frågestund och se hur vi med våran infallsvinkel, tänkande och kännande se hur vi kan påverka våra politiker, säger Veronica Söderman"
 • "Skatteverket har dock inte gett upp utan tagit ny sats med ny juridisk infallsvinkel."
 • "– Politik är sällan att någon har helt rätt eller helt fel, man väljer en infallsvinkel och statistik som är sann men det kanske inte förmedlar hela bilden."
 • "Länsstyrelsen valde en helt ny infallsvinkel när det skulle beslutas om skyddsjakt på järv."
 • "– Nu har branden varit varit så pass kraftig så vi tror att gasol som fanns har släppts ut där men det gör också att det vi valde en lite mer defensiv infallsvinkel och spärrade av på grund av en explosionsrisk."
 • "Skatteverkets infallsvinkel var att utbetalningarna inte var verksamhetsanknutna och skulle därför beskattas som privat uttag av mannen."
 • "En infallsvinkel har varit att biblioteket byggs ut och kopplas ihop med något som skulle kunna kallas kulturhus."
 • "Samiskt informationscentrum, Sametinget och Svenska samernas riksförbund är enligt ViviAnn Labba Klemensson bra informationskällor men hon vill bidra på sitt sätt med sin egen infallsvinkel."

Ordet infallsvinkel har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom bildligt
teknik
bildligt

Vad betyder infallsvinkel inom teknik ?

vinkel som bildas av en infallande ljusstråle mot en yta och normalen till samma yta

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till infallsvinkel (inom teknik)

Ordet infallsvinkel inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till infallsvinkel (inom bildligt)

Möjliga synonymer till infallsvinkel (inom bildligt)

Diskussion om ordet infallsvinkel