infartsväg

infartsvägen
infartsvägar
infartsvägarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet infartsväg på svenska?

Obestämd singular: infartsväg
Bestämd singular: infartsvägen
Obestämd plural: infartsvägar
Bestämd plural: infartsvägarna

Hur används ordet infartsväg

  • "I området där en ny infartsväg, till travets befintliga parkering, ska anläggas växer den fridlysta och rödlistade orkidén knärot."
  • "Därför vill Jönköpings kommun avlasta trafiken och bygga en ny infartsväg som planeras gå över åkern, förbi bland annat kyrkogården, idrottsplatsen och campingen."
  • "Kontakten skedde på en infartsväg på skolområdet vid Attarpsskolan i Bankeryd."
  • "Hamnen ska få längre en längre kaj, nya terminal-ytor en ny infartsväg och en förbindelse med järnvägen."
  • "Hallen ska ha en mindre läktare och nu planeras för infartsväg och parkering."
  • "Men nu visar det sig att en stor del av pengarna ändå läggs på en ny parkeringsplats, infartsväg och toaletter där."
  • "Nu är han tolv år, och säljer bröd och falafel varje morgon vid en infartsväg till Jerusalem."
  • "Utöver det kommer staden att delfinansiera en infartsväg till området med två miljoner kronor."
  • "– Gatan är en äldre infartsväg till Köping."

Diskussion om ordet infartsväg