infektiös

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till infektiös

Hur används ordet infektiös

  • "Nu ska minst 500 prover tas på fisk i Vänern för att se om det finns fisk som är smittad av den allvarliga virussjukdomen IPN ( infektiös pankreasnekros )."
  • "I december förra året upptäcktes virussjukdomen infektiös pankreasnekros, även kallad IPN, hos fiskar i Vänern."
  • "Ett fall av den smittsamma och dödliga sjukdomen infektiös hepatit ( HCC ) upptäcktes nyligen hos en hund i Alingsås."
  • "Sjukdomen, infektiös pankreas-nekros, angriper vild och odlad laxfisk och är svår att sanera."
  • "Smittämnet är prioner – infektiös protein – som visat sig orsaka nervsjukdomar hos såväl djur som människor."

Diskussion om ordet infektiös