infinitesimalräkning

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Vad betyder infinitesimalräkning inom generell ?

Matematisk analys är en gren av matematiken som vuxit fram ur algebran och geometrin. http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematisk_analys

Relaterat till infinitesimalräkning

antal

räkning

Diskussion om ordet infinitesimalräkning