infirm

Adjektiv

Översättningar

Ordet infirm har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet infirm inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till infirm (inom vardagligt)

Ordet infirm inom generell

lacking firmness of will or character or purpose; "infirm of purpose; give me the daggers" - Shakespeare

Synonymer till infirm (inom generell)

Uttryck till infirm (inom generell)

Ord i uttryck för infirm (inom generell)

Möjliga synonymer till infirm (inom generell)

Diskussion om ordet infirm