infirmity

infirmities
Substantiv

Översättningar

Synonymer till infirmity

Ordet infirmity har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet infirmity inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till infirmity (inom medicin)

Ordet infirmity inom generell

the state of being weak in health or body (especially from old age)

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till infirmity (inom generell)

Diskussion om ordet infirmity