inhägnad

inhägnaden
inhägnader
inhägnaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till inhägnad

Hur böjs ordet inhägnad på svenska?

Obestämd singular: inhägnad
Bestämd singular: inhägnaden
Obestämd plural: inhägnader
Bestämd plural: inhägnaderna

Hur används ordet inhägnad

 • "Grisarna ska bo i en inhägnad och syftet är att låta grisarna och människorna komma närmare varandra under två månader."
 • "En av de klagande är Lars-Erik Andersson som bor i sitt fritidshus året runt, cirka 150 meter från grisarnas inhägnad."
 • "Det kommunala bostadsbolaget Olofströmshus uppmärksammades förra året när de lät grisar bo i en inhägnad i ett bostadsområde i kommunen."
 • "Kommunfullmäktige beslutade i ett sammanträde under torsdagen att bidra med 80.000 kronor till en inhägnad begravningsplats på 20 x 30 meter för djur."
 • "Korna hade smitit från en inhägnad under natten och sedan tagit sig ut på isen under fredagsförmiddagen."
 • "Det ska bli tillåtet för djurägare att skjuta rovdjur som tagit sig in i en inhägnad hage, innan rovdjuret attackerar."
 • "Inez och Isac, som de är döpta till, kom ut i sin inhägnad tillsammans med mamma Mette."
 • "Enligt Sven Brunberg, chef för parken, ska olyckan ha inträffat under en aktivitet där besökare får följa med djurskötare in till en speciell inhägnad."
 • "Innan stölden skedde så ska man ha klippt upp en inhägnad till arbetsplatsen och från en annan målsägare har det stulits ett batteri och omkring 400 liter diesel."
 • "Under natten till onsdag ska någon ha tagit sig in innanför en inhägnad på Noret i Mora och brutit sig in i flera företag, enligt polisen."

Vad betyder inhägnad inom jordbruk ?

; som har inhägnats

Möjliga synonymer till inhägnad

Relaterat till inhägnad

region

skyddsmedel

försvar

skyddsmedel

hinder

inskränkning

infattning

fängelse

omgivning

rum

tillhåll

stängning

Diskussion om ordet inhägnad

inhägnad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet inhägnad

 • "Grisarna ska bo i en inhägnad och syftet är att låta grisarna och människorna komma närmare varandra under två månader."
 • "En av de klagande är Lars-Erik Andersson som bor i sitt fritidshus året runt, cirka 150 meter från grisarnas inhägnad."
 • "Det kommunala bostadsbolaget Olofströmshus uppmärksammades förra året när de lät grisar bo i en inhägnad i ett bostadsområde i kommunen."
 • "Kommunfullmäktige beslutade i ett sammanträde under torsdagen att bidra med 80.000 kronor till en inhägnad begravningsplats på 20 x 30 meter för djur."
 • "Korna hade smitit från en inhägnad under natten och sedan tagit sig ut på isen under fredagsförmiddagen."
 • "Det ska bli tillåtet för djurägare att skjuta rovdjur som tagit sig in i en inhägnad hage, innan rovdjuret attackerar."
 • "Inez och Isac, som de är döpta till, kom ut i sin inhägnad tillsammans med mamma Mette."
 • "Enligt Sven Brunberg, chef för parken, ska olyckan ha inträffat under en aktivitet där besökare får följa med djurskötare in till en speciell inhägnad."
 • "Innan stölden skedde så ska man ha klippt upp en inhägnad till arbetsplatsen och från en annan målsägare har det stulits ett batteri och omkring 400 liter diesel."
 • "Under natten till onsdag ska någon ha tagit sig in innanför en inhägnad på Noret i Mora och brutit sig in i flera företag, enligt polisen."

Vad betyder inhägnad inom historia ?

; som har inhägnats

Möjliga synonymer till inhägnad

Diskussion om ordet inhägnad

inhägna

inhägnar
inhägnade
inhägnat
Verb

Hur böjs ordet inhägna på svenska?

Presens: inhägnar
Preteritum: inhägnade
Supinum: inhägnat

Hur används ordet inhägna

 • "Kan man inhägna sin tomt med elstängsel och påstå att den ska nyttjas till boskap fast inget avtal ännu är skrivet med någon djurägare?"
 • "– Markägaren har rätt att inhägna sin tomt, tomtmark omfattas inte av allemansrätten."
 • "I nuläget är enda skyddet för fastighetsägare att inhägna trädgårdarna"
 • "Nu återstår att fräscha upp lokalerna, anpassa dem efter den nya verksamheten men också att inhägna och skapa en bra utemiljö."
 • "- Det har aldrig varit tal om att inhägna den, säger Johanna Svanberg."
 • "Att inhägna renarna för att skydda dom bedöms som allt för kostsamt och därför tillåts nu jakt på vargen."
 • "Det s.k. ” fortet ” är ett område med en bod och ett antal husvagnar som målsäganden låtit inhägna med ett högt staket."
 • "– Generellt sett brukar vi inte inhägna vattendrag, men vi får väl titta på platsen och den lokala utformningen."
 • "Inom en månad hoppas han ha lamor på plats i de stora fårbesättningar i Ravlunda och Näsbyhom, som båda utsatts för vargangrepp och där arealerna är för stora för att inhägna rovdjurssäkert."
 • "– Vi har diskuterat om vi ska inhägna hela området med staket och ifall vi ska ha vakter som patrullerar i Revinge, säger Ann-Charlotte Zackrisson."

Vad betyder inhägna inom ålderdomlig ?

omge med något, vanligen stängsel

Relaterat till inhägna

förbindelse

inneslutning

hinder

inskränkning

försvar

insida

Diskussion om ordet inhägna