inhuman

inhumanare
inhumanast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till inhuman

Hur böjs ordet inhuman på svenska?

Komparativ: inhumanare
Superlativ: inhumanast

Hur används ordet inhuman

 • "Samtidigt som regeringen möttes på länsresidenset i Falun manifesterade flera föreningar och organisationer bland annat mot vad de anser vara en inhuman flyktingpolitik."
 • "Egyptierna utsattes för förnedrande, inhuman och oacceptabel behandling, fastslår JO."
 • "Men lagförslaget som det ser ut idag kritiseras även från andra håll, bland annat så menar Röda korset att lagen riskerar att bli inhuman."
 • "Jan Björklund kallade också SD:s politik för inhuman och präglad av ” ren egoism ”."
 • "Jan Björklund säger att SD:s politik är inhuman och präglad av ren egoism."
 • "Emma Henriksson anser att den ger uttryck för en inhuman flyktingpolitik som går emot den allmänna opinionen."
 • "Förutom kritiken mot vad Billström ska ha sagt i ett möte i Bagdad med USA:s ambassadör anser LUF att flyktingpolitiken har präglats av en restriktiv och inhuman moderat linje."
 • "Den iranske mannen sökte asyl i Sverige 2003 och om han avvisas till Iran kan han antas riskera inhuman behandling, konstaterar domstolen."
 • "Den svenska narkotikapolitiken är inhuman, skriver Joar Forssell, ordförande för ungdomsförbundet, på DN Debatt."
 • "Herlofson, specialist på stressjuk- domar, menar att det är en inhuman och cynisk ideologi som ligger bakom Socialstyrelsens nya rekommendationer att personer med utmattningssyndrom helst inte ska sjukskrivas alls."

Vad betyder inhuman inom vardagligt ?

inte human, inte mänsklig, emot mänsklig rättighet, utan respekt för en människas hälsa och välmående

Diskussion om ordet inhuman

 • - 2018-08-29

  elak

inhuman

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet inhuman

 • "something dark and inhuman in form"
 • "a babel of inhuman noises"

Ordet inhuman har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder inhuman inom generell, generell ?

belonging to or resembling something nonhuman

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till inhuman (inom generell)

Ordet inhuman inom bildligt

Synonymer till inhuman (inom bildligt)

Möjliga synonymer till inhuman (inom bildligt)

Diskussion om ordet inhuman