inhyseshjon

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder inhyseshjon inom vardagligt ?

Fotograf: Wikipedia
person utan tjänsteplats eller fast egendom (hus i staden, andel i ägor på landsbygden) som mot utfört arbete, exempelvis som dagsverken, bor hos andra

Möjliga synonymer till inhyseshjon

Diskussion om ordet inhyseshjon