initial

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till initial

Hur används ordet initial

 • "Dagens lektion i workshopen är att rita en anfang, en utsmyckad initial."
 • "Händelsen är initial rubricerad som penningtvättsbrott."
 • "En initial prognos från Trafikverket säger att vägen kommer öppnas igen vid 11 på förmiddagen."
 • "– När vi får reda på sådana här ärenden gör vi alltid en initial prioritering."
 • "Kvinnan har omhändertagits och är förd från platsen efter en initial undersökning av ambulanspersonal på plats, berättar insatschefen Jonas Häll och fortsätter :"
 • "Börser runt om i Europa föll nedåt, efter en initial uppgång, efter att Ifo-siffrorna publicerades."
 • "Men efter en initial utredning och samtal med räddningstjänst avskrev man de misstankarna."
 • "Det blir givetvis en initial kostnad nu i början, men fördelarna överväger, säger Fredrik Hansson."
 • "– Jag vet inte varför men det är en initial brottsrubricering så det kan ändras."
 • "Både Sara Töttrup och grannen Dan Lind känner fortfarande stark frustration över att det inte fick någon initial information."

Vad betyder initial inom ALLMÄNT ?

Fotograf: Wikipedia
inledande bokstav (exempelvis i ett ord)

Möjliga synonymer till initial

Diskussion om ordet initial

initial

initialen
initialer
initialerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet initial på svenska?

Obestämd singular: initial
Bestämd singular: initialen
Obestämd plural: initialer
Bestämd plural: initialerna

Hur används ordet initial

 • "Kalle Petterson har initialerna KP"
 • "Dagens lektion i workshopen är att rita en anfang, en utsmyckad initial."
 • "Händelsen är initial rubricerad som penningtvättsbrott."
 • "En initial prognos från Trafikverket säger att vägen kommer öppnas igen vid 11 på förmiddagen."
 • "– När vi får reda på sådana här ärenden gör vi alltid en initial prioritering."
 • "Kvinnan har omhändertagits och är förd från platsen efter en initial undersökning av ambulanspersonal på plats, berättar insatschefen Jonas Häll och fortsätter :"
 • "Börser runt om i Europa föll nedåt, efter en initial uppgång, efter att Ifo-siffrorna publicerades."
 • "Men efter en initial utredning och samtal med räddningstjänst avskrev man de misstankarna."
 • "Det blir givetvis en initial kostnad nu i början, men fördelarna överväger, säger Fredrik Hansson."
 • "– Jag vet inte varför men det är en initial brottsrubricering så det kan ändras."
 • "Både Sara Töttrup och grannen Dan Lind känner fortfarande stark frustration över att det inte fick någon initial information."

Vad betyder initial inom lingvistik ?

Fotograf: Wikipedia
från latin "inledande", första bokstaven i ett ord http://sv.wikipedia.org/wiki/Initial

Möjliga synonymer till initial

Relaterat till initial

början

tryckning

Diskussion om ordet initial

initial

initials
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet initial

 • "he refused to put the initials FRS after his name"

Vad betyder initial inom typografi ?

the first letter of a word (especially a person's name)

Möjliga synonymer till initial

Diskussion om ordet initial

initial

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet initial

 • "took the initial step toward reconciliation"

Vad betyder initial inom ALLMÄNT ?

occurring at the beginning

Diskussion om ordet initial

initial

initial
initialled
initialled
Verb

Översättningar

Vad betyder initial inom generell ?

mark with one's initials

Diskussion om ordet initial