inkludera

inkluderar
inkluderade
inkluderat
Verb

Översättningar

Synonymer till inkludera

Hur böjs ordet inkludera på svenska?

Presens: inkluderar
Preteritum: inkluderade
Supinum: inkluderat

Hur används ordet inkludera

 • "Vi ger passagerarna valet om de vill inkludera bagaget i biljettpriset eller inte, varför skall de 25 procent som gör det fördyra för alla andra."
 • "Men vi måste också hitta vägar att inkludera grupper med låg utbildning och kort arbetslivserfarenhet som har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden idag."
 • "Detta måste även inkludera de extrakostnader för tätare rälsbyte som kommer att bli följden av att de nya italienska spårvagnarna har ett betydligt större rälsslitage, och hela samhällskostnaden för detta i form av dålig framkomlighet i staden och svårigheter att bedriva spårvagnstrafik under bytestiden."
 • "Allt detta kunde inkludera en bredare skala av åsikter och ge regimen en bredare legitimitet."
 • "Representanterna för Sverige fostrar utan att inkludera och det är som att västerbottningarna aldrig blir något annat än andra klassens svenskar."
 • "– Det finns andra mötesplatser och umgängesformer som inte måste inkludera alkohol, till exempel sociala medier, säger hon."
 • "– Den formuleringen kan i princip inkludera allting, säger Nils Funcke, journalist och expert på tryck- och yttrandefrihetsfrågor."
 • "Fredsmötet är tänkt att inkludera såväl de allra hårdaste rebellgrupperna som regeringsmedlemmar – ett problem med tanke på att vissa oppositionsmedlemmar vägrar att godta Bashar al-Assad som en förhandlingspartner."
 • "Hon har väckt uppseende i Eurovision genom att inkludera en ” lesbisk ” kyss i sitt nummer."
 • "Både Human Rights Watch och FN har de senaste dagarna uppmanat Libyens regering att aktivt inkludera kvinnor när landets nya grundlag ska skrivas."
 • "– Jag tycker att precis som man har gjort med grupper som utsätts för brott med koppling till till exempel hudfärg, etnicitet eller nationalitet – så borde vi även inkludera kön där, för att ge kvinnor ett starkare rättsligt skydd, säger Moa Bladini."
 • "Vi vill skapa en plats där alla kan umgås och då även inkludera andra Rödebybor och folk i området, säger Julius Ranonis."
 • "Man ville nog inte inkludera de allra mörkaste delarna, säger länsmuseichef Marcus Sandekjer."
 • "Den arbetsgrupp som nu ska tillsättas kommer att titta på satsningen förutsättningslöst och också inkludera Rosenholm i planerna."
 • "Det är viktigt att inkludera alla och se vilka behov som finns, säger Jenny Bergman."
 • "– Vi har en färdplan för det som måste inkludera hela regiongruppen."
 • "Den största infrastruktursatsningen sedan 1850 måste självklart inkludera sydöstran Sverige, med dess universitet, högskolor och näringsliv, säger kommunalrådet Patrik Hansson ( S )"
 • "– Den största infrastruktursatsningen i Sveriges nutida historia måste naturligtvis inkludera sydöstra Sverige."
 • "Den är nyckeln till att skapa mötesplatser och inkludera människor."
 • "” Vi måste inkludera istället för att exkludera ”"

Vad betyder inkludera inom militärväsen ?

ha som ingående del

Diskussion om ordet inkludera