inlärning

inlärningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till inlärning

Hur används ordet inlärning

 • "Hon visar att ångestdrivna elever har en ytligare inlärning än dem som vägleds av nyfikenhet och intresse."
 • "Lärare antas ansvara för elevers inlärning utan att ha garanti för att de elever som de ska arbeta med har de förkunskaper som de tänks ha i årskursen i fråga."
 • "– Språket är a och o för all inlärning, även matematiken, säger Ann-Britt Nilsson."
 • "Hippocampus är den del av hjärnan som har stor betydelse för minne och inlärning."
 • "Äldre forskning inom området betonar processer med inlärning av värderingar / normer, tekniker och rationaliseringar."
 • "– Språket är a och o för all inlärning, även matematiken, säger Ann-Britt Nilsson."
 • "Till copycatbrott räknas inte brott som man lärt sig från exempelvis hemmet genom social inlärning."
 • "De framhåller med rätta att det viktigaste för elevernas inlärning är att de kan läsa och skriva."
 • "Dyster läsning om inlärning"
 • "– Eleverna har lämnats för ensamma i sin inlärning, sade Skolverkets generaldirektör Anna Ekström."
 • "Detta är ju nästa nivå av inlärning av ett nytt språk, säger Peter Skogsberg."
 • "Både för inlärning och för den självkänsla som ungdomarna ska ha med sig hela livet."
 • "Kreativiteten är en av de viktigaste ingridienserna för barnens inlärning."
 • "– De handlingar som kopierades av både människor och schimpanser var varken nya eller originella, vilket tyder på att imitationen i de här fallen inte hade med inlärning att göra."
 • "Det är inte ovanligt att det är stökigt i skolklasser, det kan vara i klassrummet eller på rasterna och det påverkar förmågan till inlärning."
 • "Otrygga barn har svårare med inlärning"
 • "Gör vi det så tror jag att det kommer kunna bidra till en skoldebatt, hur man ska utforma en skola för att gynna både inlärning och den mentala hälsan, säger Rosaria Galanti."
 • "” Dans är ett medel för inlärning ”"
 • "En annan sak som ska undersökas är om de som pratar främmande språk eller lär sig komplext innehåll behöver bättre miljöer för att kunna tillgodogöra sig inlärning, enligt pressmeddelandet från Högskolan i Gävle."
 • "– Märker du någon skillnad när ni är utomhus alternativt inomhus och och jobbar med inlärning?"

Möjliga synonymer till inlärning

Diskussion om ordet inlärning