inlåsning

inlåsningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet inlåsning

  • "Pappa döms för inlåsning"
  • "Socialstyrelsen riktade kritik eftersom de boende på Ågårdsbo hade begränsade möjligheter att röra sig fritt, som är jämförbart med frihetsberövande / inlåsning."
  • "Länsstyrelsen riktade därefter kritik, bland annat eftersom de boende på Ågårdsbo hade begränsade möjligheter att röra sig fritt, som är jämförbart med frihetsberövande / inlåsning."
  • "Utredning efter inlåsning av Bergwall"
  • "Kränkte kvinna med klorin, våld och inlåsning"
  • "I takt med att politikerna pratar om sänkt vinstskatt och slopat upphovstak finns det fortsatt risk för inlåsning i avvaktan på konkreta åtgärder, skriver Fastighetsbyrån."
  • "Saco varnar för inlåsning"
  • "Rätten tog dock beslut om inlåsning med motiveringen att det både fanns risk för fortsatt brottslighet och att den misstänkte skulle kunna påverka utredningen."
  • "Den låga åldern gör det svårt för åklagare att gå fram med en häktning eftersom särskilda regler skyddar unga brottsmisstänkta från långvarig inlåsning."
  • "Istället har det för många blivit en inlåsning i bidragssystemet där man inte velat ta ett jobb eftersom man är rädd att förlora aktivitetsersättningen, säger Fredrik Tågsjö, verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet i Halland."

Diskussion om ordet inlåsning