innanhav

innanhavet
innanhav
innanhaven
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet innanhav på svenska?

Obestämd singular: innanhav
Bestämd singular: innanhavet
Obestämd plural: innanhav
Bestämd plural: innanhaven

Hur används ordet innanhav

  • "Tre Kronor af Stockholm byggdes på Skeppsholmen i Stockholm under åren 1997-2008 och idag seglar Tre Kronor som en ambassadör för Östersjön och Hållbara Hav där målet är att öka kunskapen om vårt vackra innanhav och vad vi måste göra för att bevara det."
  • "Östersjön fortsätter att vara ett skört innanhav."
  • "Genom en så kallad Östersjöstrategi ska länderna kring Östersjön tillsammans bekämpa människohandel och rädda Europas största innanhav från en miljömässig kollaps."
  • "Östersjön är världens mest förorenade innanhav, och det svenska jordbruket är en av miljöbovarna."
  • "Men det kan ändå bli svårt att häva det nya tillstånd som vårt innanhav förmodligen hamnat i."
  • "Den här typen av ubåtar är inte konstruerade för att operera i grunda innanhav som Östersjön, utan för de djupa oceanerna."
  • "Gerard Bonniers lyrikpris värt 100 000 kronor går i år till den finlandssvenska poeten Agneta Enckell för diktsamlingen ” Anteckningar ( intill ett nordligt innanhav ) ”."
  • "Allra renast ska bränslet vara i Östersjön – eftersom det är ett känsligt innanhav."
  • "Start- och landningsbanorna vid flygplatsen ligger under vatten, med själva terminalbyggnaden uppstickandes mitt i ett plötsligt uppstiget innanhav."
  • "Östersjön är världens mest radioaktiva innanhav när det gäller cesium, mycket på grund av kärnkraftolyckan i Tjernobyl på åttiotalet."

Möjliga synonymer till innanhav

Relaterat till innanhav

insida

innanhav

Diskussion om ordet innanhav