inrätta

inrättar
inrättade
inrättat
Verb

Översättningar

Synonymer till inrätta

Hur böjs ordet inrätta på svenska?

Presens: inrättar
Preteritum: inrättade
Supinum: inrättat

Hur används ordet inrätta

 • "– Sjukhusledningen och omsorgsförvaltningen har kommit fram till att inrätta ett temporärt korttidsboende på avdelning åtta som står tom, säger Leif Håkansson ( S ), ordförande i omsorgsnämnden till tidningen."
 • "Förutom det förebyggande arbetet krävs många gånger akuta insatser och därför har Centerpartiet föreslagit att inrätta en ” psykiatriambulans ”."
 • "Landstingsstyrelsen beslöt under dagens krismöte att inrätta ett analysteam vars uppgift blir att arbeta med täta ekonomiska uppföljningar."
 • "19 forskare uppmanar regeringen att inrätta en haverikommission efter läckaget av giftiga ämnen i Kallinges dricksvatten."
 • "Bland annat handlar det om att öppna närakuten i Karlshamn igen, och inrätta ett hospice i länet."
 • "Det handlar bland annat om att inrätta ett hospice i Blekinge, utökade cancersatsningar, öppna en Barn- och ungdomshälsa i Karlskrona och jourcentraler som har öppet kvällstid i varje kommun."
 • "SVT Nyheter Blekinge kunde igår berätta om idrottsklubbarnas gemensamma aktion för att få kommunen att ta idrotten på större allvar, och bland annat inrätta en kommunal idrottssamordnare."
 • "Han fick i uppgift att inrätta sig på sin angivna anstalt senast den 30 mars 2016."
 • "Skolledningen och ledande skolpolitiker vill inrätta större skolenheter i kommunen enligt det goda exempelt Nättraby kunskapscentrum, med god ekonomi och goda studieresultat."
 • "Just nu arbetas det för fullt på ön med att inrätta fast avlopp och vatten, samt fiber."

Vad betyder inrätta inom måleri ?

grunda, etablera eller få till stånd

Relaterat till inrätta

grund

planmässighet

alstring

förberedelse

ordning

reglering

handledning

Diskussion om ordet inrätta

inrättande

inrättandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet inrättande

 • "Exempelvis genom inrättande av ett ungdomsråd."
 • "Ett av missförhållandena som fått allvarlig kritik är Södertörnspolisens inrättande av det så kallade kvinnoregistret."
 • "Polisen skulle bli mer effektiv och dessutom komma närmare medborgarna genom ett inrättande av lokalpolisområden, kommunpoliser och medborgarlöften."
 • "Ett annat krav, som s och v satte sig emot, var inrättande av en författningsdomstol samt att skilja på valdagarna för riksdagsval å ena sidan och kommunal- och landstingsval å den andra."
 • "Enligt Egyptens ambassadör Samah Mohamed Sotouhi kommer ambassadörerna att ha med sig en kravlista där de bl.a. föreslår inrättande av ett permanent riksdagsutskott mot islamofobi."
 • "Under 2016 tillsattes en utredning som nu resulterat i inrättande av en kompetensenhet inom primärvården."
 • "Det formella beslutet om cykelrådets inrättande fattas på programnämnd samhällsbyggnads möte imorgon."
 • "De nya rekommendationerna om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden väntas vara klara omkring årsskiftet 2019 / 2020."
 • "Kommunen blir vare sig markägare eller förvaltare för reservatet och därmed motsvarar intrångsersättningen en engångskostnad för inrättande och drift av reservatet."
 • "Kommunen blir vare sig markägare eller förvaltare för reservatet och därmed motsvarar intrångsersättningen en engångskostnad för inrättande och drift av reservatet."

Diskussion om ordet inrättande