inresa

inresan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till inresa

Relaterat till inresa

rörelse

inträde

Diskussion om ordet inresa

inresa

Verb

Hur används ordet inresa

  • "Därför har regeringen bland annat valt att införa krav på negativt coronatest vid inresa i Sverige."
  • "För inresa i Polen krävs ett negativt covid-test."
  • "Det innebär att personer från regionerna som reser in i Norge måste sitta i karantän i tio dagar vid inresa till Norge."
  • "Det efter en begäran från polisen då Sverige infört krav på uppvisat negativt covid-19 test vid inresa."
  • "Det ryska laget fick dock inga visum för inresa till USA och därför arrangeras VM i Sverige istället."
  • "Avsikten var att skaffa så kallat Norge-intyg – ett dokument som visar att hunden har avmaskats, vilket krävs vid inresa till Norge."
  • "Ett svenskt pass ger rätt till inresa i 173 länder utan visum eller med en förenklad visering vid ankomsten, enligt den brittiska konsultbyrån Movehub."
  • "Det pass som ger minst global rörelsefrihet är enligt Movehub det afghanska, som ger rätt till inresa utan visum eller med förenklad viseringsprocedur i 28 länder."
  • "Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från ett land som inte ingår i EES-området eller Schweiz kommer att nekas inresa."
  • "Den ene affärsmannen - Kevin Liu – har använt flera olika identiteter och blivit nekad inresa till Sverige."

Diskussion om ordet inresa