insipience

Substantiv [-]

Översättningar

Möjliga synonymer till insipience

Diskussion om ordet insipience