inspect

inspect
inspected
inspected
Verb

Översättningar

Synonymer till inspect

Hur används ordet inspect

  • "Please inspect your father's will carefully"

Ordet inspect har 4 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
  • Inom norgespec
ekonomi
generell
ålderdomlig
norgespec

Ordet inspect inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Ordet inspect inom generell

look over carefully

Ordet inspect inom ålderdomlig

Synonymer till inspect (inom ålderdomlig)

Ordet inspect inom norgespec

Synonymer till inspect (inom norgespec)

Diskussion om ordet inspect