inströmning

inströmningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet inströmning

  • "– Det har ju framförallt inte varit så ändamålsenliga lokaler och sedan så har vi en mindre inströmning av människor idag, säger Jan-Åke Berg ( S ), ordförande i socialnämnden."
  • "– Det beror på att vi haft en ganska kraftig inströmning av patienter, säger Mats Eriksson ( M ), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen."
  • "Enligt ett pressmeddelande från sjukhuset i Varberg är orsaken till stängningen stor inströmning av patienter samtidigt som både patienter och personal drabbats av vinterkräksjukan."
  • "– Det är en ordentlig ökning, som speglar den stora inströmning av flyktingar som vi hade 2015."
  • "– Framför allt har vi haft en stark inströmning av nyanlända och där måste vi arbeta för att få dem i arbete snabbare och se till att det blir snabbare handläggningstider på Migrationsverket så att man slipper vänta."
  • "– Det senaste året har vi haft en väldigt kraftig inströmning av sökande, förra hösten hade vi som mest 180.000 inskrivna i våra system vilket man kan jämföra med en mellansvensk stad."
  • "Förra året kunde man se en rekordartad inströmning av självrättelser – antalet uppgick till 2.500- och året innan låg siffran på 2.200."
  • "Sverige står inför en stor integrationsutmaning, inte minst för att prognoserna visar på en ökad inströmning av flyktingar."
  • "– Vi har haft en oväntad kraftig inströmning från Turkiet in i Grekland och sedan vidare norrut genom Makedonien och Serbien in i Ungern."
  • "- Det har öppnat för inströmning nu under 2010."

Diskussion om ordet inströmning