instruction

instructions
Substantiv

Översättningar

Ordet instruction har 2 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom data
utbildning
data

Ordet instruction inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till instruction (inom utbildning)

Möjliga synonymer till instruction (inom utbildning)

Ordet instruction inom data

a line of code written as part of a computer program

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till instruction (inom data)

Möjliga synonymer till instruction (inom data)

Diskussion om ordet instruction