instruera

instruerar
instruerade
instruerat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet instruera på svenska?

Presens: instruerar
Preteritum: instruerade
Supinum: instruerat

Hur används ordet instruera

 • "Han instruerade dem att inte berätta för någon"
 • "Det var hans uppgift att instruera de boende i hur de simulatorn fungerade."
 • "Genom att sitta bredvid och instruera hur man ska göra med bank-ID, har personal på kommunens Arbetsmarknads- och flyktingenhet lyckats hjälpa över 40 personer att boka vaccionationstid."
 • "Enligt anmälan ska den aktuella medarbetaren även instruera ny personal att släpa boende i blöjan."
 • "– Han är väldigt duktig på att instruera hur han vill ha det på träningar och aldrig negativ."
 • "Myndigheterna var också oense om ifall man ska instruera den hostande patienten om ” hostetikett ”, om hur hårt man skulle formulera kraven på skyddsglasögon och visir – samt om ansiktsskydd bara skulle användas när det finns risk för ” stänk mot ansiktet ”."
 • "Arbetsgivarens ansvar att riskbedöma arbetet, tillhandahålla skyddsutrustning och instruera om hur den ska användas poängteras."
 • "Det handlar om att förklara, instruera och repetera och att läraren har en aktiv dialog med eleverna i helklass där man vänder och vrider på frågeställningar och problem."
 • "Jag och min sambo fick själva instruera dem och den ena stod i stort sett bara still och hade ingen funktion."
 • "Dessutom tycker de inte att föräldrar ska lägga sig i hur matchen spelas, utan att det är tränarens jobb att instruera dem."
 • "– Om det är någon viktig person eller en mediehändelse då kommer de att inleda förundersökning och då kommer man att instruera polisen att plocka fram dessa fakta."

Ordet instruera har 3 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom fysik
 • Inom generell
utbildning
fysik
generell

Vad betyder instruera inom utbildning ?

ge instruktioner

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till instruera (inom utbildning)

Möjliga synonymer till instruera (inom utbildning)

Relaterat till instruera (inom utbildning)

kunskap

ledning

anvisning

befallning

information

förfarande

handledning

Ordet instruera inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till instruera (inom fysik)

Möjliga synonymer till instruera (inom fysik)

Ordet instruera inom generell

Diskussion om ordet instruera