intagning

intagningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet intagning

  • "– Vi har för övrigt bara en enda intagning om året då vi kan fylla på med ny personal, säger Jimmie Adamsson, informationschef på tredje sjöstridsflottijen."
  • "Nu är den avdelningen inte bara stängd för intagning utan den är stängd helt och hållet."
  • "– När det gäller intagningen till våra skolor, så pågår just nu friskolornas intagning och efter det så ser vi vilka volymer vi har och hur vi kan göra den placeringen."
  • "Den populära distansutbildningen av poliser i Söderhamn och Ludvika har stoppat all intagning av nya elever under nästa år."
  • "Utbildningsminister Gustav Fridolin tycker inte att det är rimligt med så låg andel nyanlända i de fristående skolorna, och att en gemensam intagning till alla skolor via en gemensam kö nu utreds."
  • "Därför har vi bestämt att enbart ha intagning en gång om året, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildningsfrågor."
  • "- Om all intagning skedde med hjälp av högskoleprovet skulle andelen med kandidatexamen inom fem år vara 76 procent."
  • "Om all intagning skedde med avgångsbetyg från gymnasiet skulle andelen med kandidatexamen vara nästan fem procentenheter högre, närmare 81 procent, säger Öckert till UNT."
  • "Utbildningsminister Jan Björklund ( FP ) backar därmed från sitt tidigare förslag att underkänt i engelska eller matematik inte ska stå i vägen för intagning."
  • "Dit sker intagning efter närhetsprincipen, något som utbildningsministern vill ändra."

Vad betyder intagning inom utbildning ?

fördelning av platser mellan sökande, särskilt om utbildningsplatser

Möjliga synonymer till intagning

Diskussion om ordet intagning