integrering

integreringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet integrering

  • "– Detta är ett betydande genombrott inom högspänningsteknik som kommer att få stor betydelse för integrering av förnybara energislag i elnätet och sammankopplingar av elnät för energiutbyte mellan länder, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB."
  • "– De är avsedda för att förstärka verksamheten i vård, skola omsorg med personal, men också för att underlätta flyktingmottagande och integrering."
  • "– Länken kommer att möjliggöra integrering av mer förnybar energi samt trygga en säker elförsörjning och ett tillförlitligt elnät på Åland-, säger Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige."
  • "ABB:s teknik HVDC Light ska styra kraftflödet mellan Michigans norra och södra del ( Upper och Lower Peninsulas ) och tillhandahålla dynamiskt spänningsstöd för att öka nätstabiliteten i regionen samt underlätta integrering av ytterligare vindkraft i kraftnätet."
  • "LUDVIKA HVDC Light-system ska underlätta styrning av kraftflödet och integrering av förnybar energi för att öka nätstabiliteten i staten Michigan, USA."
  • "Dansprojektet finansieras av Statens kulturråd inom ramen för en skapande skola, regeringens satsning på en integrering mellan kulturella och konstnärliga uttryck för elever i årskurs 7-9."
  • "GÄVLEBORG I den nya fiskelagsutredningen, som är gjord på uppdrag av regeringen läggs stor vikt vid integrering mellan fiskeoch miljölagstiftning."
  • "Effekten väntas dock bli en hårdare integrering av företagets produkter."
  • "Sedan handlar det om ett långsamt normbyggande, integrering eller assimilation av människorna som bor i de här områdena, så att gängen inte kan få nya medlemmar."
  • "Effekten väntas dock bli en hårdare integrering av företagets produkter."

Relaterat till integrering

räkning

Diskussion om ordet integrering