integritet

integriteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till integritet

Hur används ordet integritet

  • "Kvinnan ska ha ofredat på ett sådant sätt som kunde förväntas kränka kvinnans sexuella integritet."
  • "– Det känns jobbigt att vi ska filma människor eftersom det kan vara en kränkning av deras integritet."
  • "– Jag kommer inte att kommentera de enskilda ärendena med hänsyn till målsägarnas integritet, det är unga killar som har utsatts, samtliga är under arton år."
  • "Nu överklagar 24-åringen domen och menar att han inte haft uppsåt att kränka de döda personernas integritet."
  • "– Att brista så allvarligt i sin professionalitet att agerandet kraftfullt påverkar omsorgstagarens integritet är inte acceptabelt i vår verksamhet i Sölvesborgs kommun, säger Annelie Kjellström."
  • "Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Mjällby AIF som har visat sådan integritet."
  • "– Frihetsberövande är ett stort intrång i en persons integritet så de ärendena har högsta prioritet."
  • "– Ett oväntat resultat var att många upplevde en stärkt integritet, då det inte länge kom personal mitt i natten."
  • "Personlig integritet ska stärkas i ny lag – kan försvåra för föreningar"
  • "Kameror och gps-larm inom äldreomsorgen ger mer trygghet och stärker de äldres integritet."

Vad betyder integritet inom generell ?

okränkbarhet

Diskussion om ordet integritet