intercept

intercept
intercepted
intercepted
Verb

Synonymer till intercept

Hur används ordet intercept

  • "intercept a messenger"

Ordet intercept har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom medicin
musik
medicin

Vad betyder intercept inom musik ?

seize on its way, such as a letter

Översättningar (inom musik)

Synonymer till intercept (inom musik)

Möjliga synonymer till intercept (inom musik)

Diskussion om ordet intercept

intercept

intercepts
Substantiv

Översättningar (inom medicin)

Ordet intercept har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom radio
generell
radio

Vad betyder intercept inom generell ?

the value at which a line intersects a coordinate axis

Översättningar (inom generell)

Ordet intercept inom radio

Översättningar (inom radio)

Diskussion om ordet intercept