interdiction

interdictions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till interdiction

Ordet interdiction har 3 betydelser

  • Inom psykologi
  • Inom generell
  • Inom förkortning
psykologi
generell
förkortning

Ordet interdiction inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Möjliga synonymer till interdiction (inom psykologi)

Ordet interdiction inom generell

authoritative prohibition

Ordet interdiction inom förkortning

Synonymer till interdiction (inom förkortning)

Möjliga synonymer till interdiction (inom förkortning)

Diskussion om ordet interdiction