into

Preposition

Översättningar

Möjliga synonymer till into

Diskussion om ordet into

INTO

Substantiv

Vad betyder INTO inom förkortning, data ?

Interrupt if Overflow occurs

Diskussion om ordet INTO