intorkning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet intorkning

 • "Han säger även att intorkning kan vara svår att känna igen hos äldre."
 • "– Går man ner mer än fem procent av sin kroppsvikt då är förmodligen risken för allvarlig intorkning ska inträffa väldigt snabbt."
 • "Är man inte duktig på att upptäcka intorkning skulle jag råda att man gör viktkontroller."
 • "För att klara en allvarlig intorkning för en äldre person på ett bra sätt behövs det tillgång till dropp, berättar Yngve Gustafsson."
 • "Socialstyrelsen menar att behandlingen av patientens tilltagande intorkning och snabbt försämrade njurfunktion har varit alltför passiv."
 • "– Det har rört sig om folk som lider av intorkning och barn som mått dåligt i värmen, säger Sibylle Loo."
 • "Ebola-viruset dör ut vid intorkning i rumstemperatur på ytor så som glas, plast och metall."
 • "Ambulans tillkallas och den nu medvetslöse pojken får akuttransporteras till sjukhus för intorkning och felaktig saltbalans i kroppen."
 • "Där konstateras kraftig intorkning och rubbad saltbalans."
 • "Efter att patienten fått behandling för sin intorkning kunde hon emellertid återvända till sitt boende i god form."

Relaterat till intorkning

torrhet

Diskussion om ordet intorkning

 • - 2011-06-17

  översättning