intrig

intrigen
intriger
intrigerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till intrig

Hur böjs ordet intrig på svenska?

Obestämd singular: intrig
Bestämd singular: intrigen
Obestämd plural: intriger
Bestämd plural: intrigerna

Hur används ordet intrig

 • "Tidsresor, genom ett maskhål, en slags tredelad genväg genom rumtiden, är en central del av seriens intrig."
 • "Replikskiftena är inte alltid lika viktiga i thrillergenren – det är inte så lätt att hålla uppe ett snabbt tempo, en invecklad intrig med överraskningsmoment och samtidigt bygga upp mångbottnade rollfigurer."
 • "– Det är en invecklad intrig, men de viktigaste relationerna och förvecklingarna är fint frilagda."
 • "” I Janne Lundströms omfattande och mycket varierade författarskap sammanflätas problematik och moral med intrig och yttre handling vilket gör att han med stor konstnärlighet och precision tydliggör de konflikter – kulturella, ekonomiska och sociala – som gestaltas."
 • "Nu är hans team rasande och säger att Cruises personliga tro inte har något som helst betydelse för filmens intrig, tema eller innehåll."
 • "” I den vinnande novellen Barn av våren lär vi genom skickliga perspektivskiften och suggestiv intrig känna huvudkaraktären Aki, vars gestaltning präglas av författarens språkliga mognad och gripande berättarteknik."
 • "– En bra intrig."
 • "Försvaret har hävdat att mannen varit utsatt för en intrig från flickans sida."
 • "– Som i en intrig i en såpopera, så har de skapat en epilog : De valde Temer, de såg till att Dilma fick lämna sitt ämbete ... och nu vill de krossa Lulas politiska liv, slog han fast på en presskonferens i Sao Paolo där den forne presidenten flankerades av anhängare i Arbetarpartiet ( PT )."
 • "Nu till det negativa draget i denna intrig :"

Ordet intrig har 3 betydelser

 • Inom kontor
 • Inom politik
 • Inom litteratur
kontor
politik
litteratur

Vad betyder intrig inom kontor ?

försåtlig plan, ränk, ränkfull verksamhet

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till intrig (inom kontor)

Möjliga synonymer till intrig (inom kontor)

Relaterat till intrig (inom kontor)

arbetslust

inflytande

planmässighet

oredlighet

döljande

oordning

slughet

oenighet

Ordet intrig inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska
 • plot  [ politik ]

Möjliga synonymer till intrig (inom politik)

Ordet intrig inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till intrig (inom litteratur)

Diskussion om ordet intrig