introduce

introduce
introduced
introduced
Verb

Hur används ordet introduce

 • "The new secretary introduced a nasty rumor"
 • "A new word processor was introduced"
 • "introduce a new rule"

Ordet introduce har 8 betydelser

 • Inom media
 • Inom lingvistik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom historia
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom fotografi
 • Inom handel
media
lingvistik
ålderdomlig
historia
ekonomi
generell
fotografi
handel

Ordet introduce inom media

Översättningar (inom media)

Ordet introduce inom lingvistik

make known

Synonymer till introduce (inom lingvistik)

Ordet introduce inom ålderdomlig

bring something new to an environment

Synonymer till introduce (inom ålderdomlig)

Ordet introduce inom historia

Synonymer till introduce (inom historia)

Ordet introduce inom ekonomi

Synonymer till introduce (inom ekonomi)

Ordet introduce inom generell

bring in or establish

as of legislation into a legislative body

(inom generell)

Synonymer till introduce (inom generell)

Ordet introduce inom fotografi

Synonymer till introduce (inom fotografi)

Möjliga synonymer till introduce (inom fotografi)

Ordet introduce inom handel

bring before the public for the first time, as of an actor, song, etc.

Synonymer till introduce (inom handel)

Diskussion om ordet introduce