invasiv

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet invasiv

 • "Sjögull som är en invasiv art har sin naturliga utbredning i framförallt i Sydeuropa och Mindre Asien."
 • "Mycket tyder på att krabban, som är en invasiv art, fått fäste och börjat föröka sig."
 • "Växten är en invasiv art som är svår att bli av med."
 • "Eftersom den av EU klassas som en invasiv främmande art ska den bekämpas."
 • "Gul skunkkalla är en växt från Nordamerika som har planterats ut vid dammar och trädgårdar – men som 2016 klassats som en invasiv art av EU."
 • "Kinesisk ullhandskrabba är en invasiv art och alla nya fynd måste rapporteras och sedan avlivas."
 • "En invasiv kinesisk ullhandskrabba hade letat sig ända bort till Torhamns skärgård."
 • "En invasiv kinesisk ullhandskrabba hade letat sig ända bort till Torhamns skärgård."
 • "– De som blir listade som en invasiv art blir förbjudna i hela EU."
 • "En ny och invasiv art, som signalkräftan, påverkar all biologi runtomkring som kan komma att förändras desto mer kräftan breder ut sig."

Vad betyder invasiv inom medicin ?

som sprider sig lokalt, om tumör

Diskussion om ordet invasiv

invasive

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet invasive

 • "invasive war"
 • "invasive cancer cells"

Ordet invasive har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom medicin
generell
medicin

Vad betyder invasive inom generell, generell, generell, generell, generell ?

(medicine) relating to a technique in which the body is entered by puncture or incision

marked by a tendency to spread especially into healthy tissue

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till invasive (inom generell)

Möjliga synonymer till invasive (inom generell)

Ordet invasive inom medicin

som sprider sig lokalt, om tumör

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Diskussion om ordet invasive