inventera

inventerar
inventerade
inventerat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet inventera på svenska?

Presens: inventerar
Preteritum: inventerade
Supinum: inventerat

Hur används ordet inventera

 • "Klubben ska nu ta kontakt med kommunen för att se hur man går vidare, vad som kan återställas och inventera vilket material som finns kvar."
 • "Vad som har stulits är i nuläget oklart och företaget kommer att inventera."
 • "Blekinge museum hade tillstånd att inventera gravfältet i Hjortahammar, men inte att gräva i marken, vilket länsstyrelsen menar att museet har gjort."
 • "Jordbruksverket kommer också att inventera närområdet för att se om fler fält är drabbade."
 • "Jordbruksverket kommer också att inventera närområdet för att bedöma om det kan finnas fler drabbade fält."
 • "På onsdagen gav Ronneby kommuns styrande kommunalråd Roger Fredriksson ( M ) tjänstemännen i uppdrag att inventera kommunal mark som är lämplig för slåtter eller bete Uppdraget innebär också att kommunen ska ta fram en princip för hur detta ska fördelas."
 • "Tanken är kameraövervakningen ska användas för att inventera rovdjur och förebygga angrepp från rovdjur."
 • "– Vi ska inventera vad som behöver prioriteras, men det kan handla om att göra förbättringar på kommunens fastigheter, renovera bryggor och ta hand om grönytor där skötseln har varit eftersatt – framför allt i ytterområdena, säger Marcus Wildenius, förvaltningschef för drift- och serviceförvaltningen."
 • "Länsstyrelsen i Blekinge tar till nya grepp för inventera rovdjur."
 • "Nu arbetar han intensivt för att inventera länets svampbestånd."

Diskussion om ordet inventera

 • - 2016-03-27

  undersöka