investigator

investigators
Substantiv

Ordet investigator har 3 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom generell
  • Inom litteratur
utbildning
generell
litteratur

Ordet investigator inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Möjliga synonymer till investigator (inom utbildning)

Ordet investigator inom generell

someone who investigates

Översättningar (inom generell)

Synonymer till investigator (inom generell)

Möjliga synonymer till investigator (inom generell)

Ordet investigator inom litteratur

Synonymer till investigator (inom litteratur)

Diskussion om ordet investigator