inympning

inympningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Rim på inympning

Ordet inympning har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom trädgårdskonst
medicin
trädgårdskonst

Ordet inympning inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Möjliga synonymer till inympning (inom medicin)

Relaterat till inympning (inom medicin)

sammanslagning

förbindelse

inskjutning

Ordet inympning inom trädgårdskonst

Diskussion om ordet inympning