isvinter

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

isvinter är del av

Hur används ordet isvinter

  • "En varm sommar och klen kyla har lett till en lindrig isvinter."
  • "– Avgörande för att det skulle bli en exceptionellt lindrig isvinter var även stormen Ole i början av februari, som bröt upp det då sköra istäcket, säger Amund E.B."
  • "I Bottenviken är det nu upp till 30 centimeter och det kan bli en riktig isvinter."
  • "I de södra farvattnen tror inte Tomas Årnell att årets isvinter kommer att skapa några större problem."
  • "Det är en ovanligt lindrig isvinter i Bottenviken hittills."
  • "Billig isvinter så här långt"
  • "Enligt Sjöfartsverket så startar en tidig isvinter i slutet av november, en normal i mitten av december och en sen i januari månad."
  • "Årets isvinter har varit extrem."
  • "Omkring fyra år efter en riktig isvinter är i stället beståndet av vätternrödingar avsevärt större."
  • "– Det är kallt i ytvattnet så att om det fortsätter att vara vintertemperaturer i regionen ytterligare någon vecka kommer vi troligen att få en isvinter i jämförelse med 1984-85, en av de svåra isvintrarna på 80-talet, säger Amund E."

Vad betyder isvinter inom meteorologi ?

Isvinter är vid vintertid ett ofta använt uttryck i media, men någon meteorologisk definition av begreppet finns icke. http://no.wikipedia.org/wiki/Isvinter

Relaterat till isvinter

köld

period

Diskussion om ordet isvinter