jämvikt

jämvikten
jämvikter
jämvikterna
Substantiv [n]

Synonymer till jämvikt

Hur böjs ordet jämvikt på svenska?

Obestämd singular: jämvikt
Bestämd singular: jämvikten
Obestämd plural: jämvikter
Bestämd plural: jämvikterna

Hur används ordet jämvikt

  • "Nu ska marknaden hitta en jämvikt för hur man ska prissätta pengar, säger Michael Boström, analyschef på Danske Bank."
  • "Gahrton efterlyser en större jämvikt mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringssamarbetet."
  • "- Jag vill hitta jämvikt och kunna vila fast jag är i rörelse, säger hon."
  • "Jämställdhetsminister Maria Arnholm ( FP ) tycker inte det är rimligt att det ska ta så lång tid för att nå jämvikt."
  • "I höstas lanserades ett nytt högskoleprov som till skillnad mot det gamla har en jämvikt mellan kvantitativa och verbala uppgifter."
  • "Nämnden måste minska antalet årsanställda med 112 personer för att få budgeten i jämvikt"
  • "Till hösten införs det nya högskoleprovet med fler uppgifter och med större jämvikt mellan kvantitativa och verbala uppgifter."
  • "Därför vill man nu stoppa reningen för att få en jämvikt mellan kväve och fosfor."
  • "På andra musikutbildningar är det däremot sedan länge jämvikt mellan könen."
  • "Balansen mellan träning och återhämtning måste vara helt i jämvikt."

Vad betyder jämvikt inom anatomi ?

tillstånd hos visst (system av) föremål som kännetecknas av att de lägesförändrande krafterna exakt upphäva|upphäver varandra

Möjliga synonymer till jämvikt

Relaterat till jämvikt

jämförelse

tyngd

orörlighet

form

vågräthet

utjämning

förstånd

ömsesidighet

symmetri

utjämning

ordning

oföränderlighet

Diskussion om ordet jämvikt