jämviktsläge

jämviktsläget
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till jämviktsläge

Hur används ordet jämviktsläge

  • "Tankarna och teorierna kring människans eventuella rationella beteende och idén om att marknader alltid rör sig mot något sorts jämviktsläge styr i dag de modeller finansdepartement och centralbanker använder sig av i de flesta västländer."
  • "Jag hoppas köpare och säljare kan finna ett nytt jämviktsläge där de kan mötas, säger Pütsep."
  • "Så, ja, naturen kommer alttid att anpassa sig, tippa över i ett nytt jämviktsläge ... frågan är om detta nya läge kan stödja en värld med snart 9 miljarder männikor?"
  • "Här råder i praktiken ett jämviktsläge."
  • "Jag tror inte att det blir ett problem här, men det är klart om man hade haft en tom stol och det blir ett jämviktsläge, då kan det bli problem, säger Anders Ohlsson ( S ), ordförande i kommunfullmäktige i Karlskoga."
  • "Fullmäktige har 31 platser och hotades av ett permanent jämviktsläge, 15 mot 15."
  • "Därmed är ett hotande jämviktsläge vid omröstning eliminerat, eftersom ordföranden har utslagsröst."
  • "Sen vill vi ha en stabil ledning i kommunen, vi har inte råd med ett jämviktsläge och fyra döda år, säger Bengt Bergsten, ordförande för Politiskt alternativ i Vilhelmina."

Diskussion om ordet jämviktsläge