jäsningsprocess

jäsningsprocessen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet jäsningsprocess

  • "En licenciat ska anställas som jobbar tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Sekab, syftet är att få veta mer om hur man utvinner mer etanol genom att utveckla en specifik jäsningsprocess."
  • "Bönorna fermenteras sedan, vilket innebär att de genomgår en jäsningsprocess under några dagar."
  • "Amerikanska forskare har nämligen lyckats kombinera en hundra år gammal jäsningsprocess med ny kemi och skapat helt nya biobränslen."

Möjliga synonymer till jäsningsprocess

Diskussion om ordet jäsningsprocess