Jarring

Namn

Översättningar

Hur används ordet Jarring

 • "Med mig så släpper vi språket fritt, säger Åsa Jarring som är skrivpedagog och journalist."
 • "– Oftast så är det så mycket prestation kring skrivandet i skolan och det vill jag inte ha när de är med mig, säger Åsa Jarring och fortsätter :"
 • "- Vi har även haft två händelser där vi plockat ut personer ur bilar som fastnat i vattnet, säger Per Jarring, räddningschef i beredskap."
 • "– Jag har en känsla av att det är vanligast här i Västsverige, säger Per Jarring, enhetschef för olycksutredning och analys vid räddningstjänsten i Göteborg."
 • "– Vi har även haft två händelser där vi plockat ut personer ur bilar som fastnat i vattnet, säger Per Jarring, räddningschef i beredskap."
 • "– Vi kommer att fortsätta arbetet på platsen under större delen av eftermiddagen och eventuellt under kvällen, säger Per Jarring, räddningschef i beredskap."
 • "– Det är egentligen inte så konstigt med tanke på de varma väderförhållanden som vi hade förra våren och sommaren, och därav det stora antalet skogsbränder bland annat, säger Per Jarring."
 • "Enligt Per Jarring är det därför för tidigt att se någon effekt, men han är positiv till den typen av fysiska hinder."
 • "Så det blir en minskning, men det försvinner inte, säger Per Jarring, funktionsansvarig för olycksutredning och analys vid Räddningstjänsten i storgöteborg."

Diskussion om ordet Jarring

jar

jar
jarred
jarred
Verb

Hur används ordet jar

 • "George was shaken up in the Tech game"

Ordet jar har 3 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
 • Inom medicin
ALLMÄNT
generell
medicin

Ordet jar inom generell

shock physically

place in a jar

Synonymer till jar (inom generell)

Uttryck till jar (inom generell)

Ordet jar inom medicin

Synonymer till jar (inom medicin)

Möjliga synonymer till jar (inom medicin)

Diskussion om ordet jar

jarring

Adjektiv

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till jarring (inom medicin)

Hur används ordet jarring

 • "the jarring noise of the iron gate scraping on the sidewalk"

Ordet jarring har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet jarring inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till jarring (inom ALLMÄNT)

Ordet jarring inom generell

making or causing a harsh and irritating sound

(inom generell)

Möjliga synonymer till jarring (inom generell)

Diskussion om ordet jarring

Jarring

Namn

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet Jarring