Jerk

Namn

Översättningar

Hur används ordet Jerk

 • "– Djuren vet ju inte om att det är sportlov och vasalopp så dom rör sig ju ändå och när trafiken blir mer intensiv ökar ju också risken för viltolyckor, säger Jerk Sjöberg, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet Mitt."
 • "– Kör försiktigt och var vaksamma för djuren kan komma upp på vägen vilken tid som helst på dygnet, Jerk Sjöberg, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet Mitt."
 • "Dessutom spelar värmen roll, säger Jerk Sjöberg på jägareförbundet i Dalarna."
 • "– Om man kör på ett djur så ringer man 112 och anmäler det, sen ska man markera platsen så eftersöks jägarna hittar olycksplatsen, säger Jerk Sjöberg, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet Mitt."
 • "Här finns mycket konst värd att titta på av bland andra Anders Zorn och Jerk Werkmäster."
 • "Jonny och Jerk odlar den därför tillsammans med havre i dag för att den ska få stöd."
 • "– Den är ju inte förädlad som de modernare sorterna så den är lite mer problematisk att odla, säger Jonny Jones, som är kommunalråd i Rättvik och odlare av Rättviksärtan tillsammans med sonen Jerk Gumuns Jones."
 • "Men efter många turer har Jerk Werkmästers konstverk räddats åt eftervärlden och är tänkt att pryda den nya kvinnokliniken."
 • "Men efter många turer har Jerk Werkmästers konstverk räddats åt eftervärlden och är tänkt att pryda den nya kvinnokliniken."
 • "Förra året var det någonstans mellan 30-40, säger Jerk Jakobs, chef för biståndsenheten på Falkenbergs kommun."

Diskussion om ordet Jerk

 • - 2013-07-05

  Skitstövel?

 • - 2020-01-18

  dum

 • - 2020-04-08

  tölp

 • - 2021-12-03

  knöl

jerk

jerks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet jerk

 • "He's a stupid jerk who doesn't know any better."
 • "That jerk called me names and stole my bike!"
 • "The train started with a jerk."
 • "The repetitious jerk in his arm was beginning to really frustrate him."

Ordet jerk har 3 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
fåglar
sjöfart
generell

Vad betyder jerk inom fåglar ?

A foolish, rude, or contemptible person; a dull stupid fatuous person

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till jerk (inom fåglar)

Möjliga synonymer till jerk (inom fåglar)

Ordet jerk inom sjöfart

 • A sudden abrupt motion, such as a yank or twist;
 • a sudden reflexive or spasmodic muscular movement.

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till jerk (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till jerk (inom sjöfart)

Ordet jerk inom generell

(mechanics) the rate of change of velocity

Synonymer till jerk (inom generell)

Diskussion om ordet jerk

jerk

jerk
jerked
jerked
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till jerk (inom generell)

Hur används ordet jerk

 • "The patient's legs were jerkings"
 • "jerk his head"

Ordet jerk har 4 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom luftfart
mat
generell
vardagligt
luftfart

Ordet jerk inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Ordet jerk inom generell

move with abrupt, seemingly uncontrolled motions

Synonymer till jerk (inom generell)

Uttryck till jerk (inom generell)

Ord i uttryck för jerk (inom generell)

Ordet jerk inom vardagligt

Synonymer till jerk (inom vardagligt)

Ordet jerk inom luftfart

throw or toss with a quick motion

Synonymer till jerk (inom luftfart)

Möjliga synonymer till jerk (inom luftfart)

Diskussion om ordet jerk

Jerk

Namn

Översättningar (inom luftfart)

Diskussion om ordet Jerk