jigger

jigger
jiggered
jiggered
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till jigger

Diskussion om ordet jigger

jigger

jiggers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet jigger har 5 betydelser

  • Inom dans
  • Inom gruvdrift
  • Inom zoologi
  • Inom enhet
  • Inom fiske
dans
gruvdrift
zoologi
enhet
fiske

Ordet jigger inom dans

Översättningar (inom dans)

Svenska

Ordet jigger inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Ordet jigger inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till jigger (inom zoologi)

Möjliga synonymer till jigger (inom zoologi)

Ordet jigger inom enhet

Översättningar (inom enhet)

Svenska

Ordet jigger inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Svenska
  • pilk  [ fiske ]

Möjliga synonymer till jigger (inom fiske)

  • jig [ fishing ]

Diskussion om ordet jigger