jingle

[ˈdʒɪŋɡəl]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur uttalas ordet jingle?

[ˈdʒɪŋɡəl]

Rim på jingle

Vad betyder jingle inom musik ?

Jingle är en kort, lätt igenkännbar musikstump, som är designad till att bli præsenterad tillsammans med en produkt/ett budskab. http://da.wikipedia.org/wiki/jingle

Diskussion om ordet jingle

jingle

jingles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet jingle har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom litteratur
generell
litteratur

Ordet jingle inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till jingle (inom generell)

Ordet jingle inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Svenska
  • ramsa  [ litteratur ]

Synonymer till jingle (inom litteratur)

Möjliga synonymer till jingle (inom litteratur)

Diskussion om ordet jingle

jingle

jingle
jingled
jingled
Verb

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till jingle (inom litteratur)

Hur används ordet jingle

  • "The keys were jingling in his pocket"

Vad betyder jingle inom nedsättande ?

as of metallic objects

Möjliga synonymer till jingle

Diskussion om ordet jingle