joggle

joggles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till joggle

Ordet joggle har 4 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom teknik
  • Inom snickeri
  • Inom generell
kemi
teknik
snickeri
generell

Ordet joggle inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Ordet joggle inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till joggle (inom teknik)

Ordet joggle inom snickeri

Synonymer till joggle (inom snickeri)

Ordet joggle inom generell

a slight irregular shaking motion

Synonymer till joggle (inom generell)

Diskussion om ordet joggle

joggle

joggle
joggled
joggled
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till joggle (inom generell)

Ordet joggle har 3 betydelser

  • Inom trafik
  • Inom teknik
  • Inom generell
trafik
teknik
generell

Ordet joggle inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Möjliga synonymer till joggle (inom trafik)

Ordet joggle inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till joggle (inom teknik)

Ordet joggle inom generell

fasten or join with a joggle

Synonymer till joggle (inom generell)

Diskussion om ordet joggle