jolt

jolts
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet jolt

  • "the door closed with a jolt"

Ordet jolt har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom brittisk engelska
  • Inom sjöfart
medicin
brittisk engelska
sjöfart

Ordet jolt inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till jolt (inom medicin)

Möjliga synonymer till jolt (inom medicin)

Ordet jolt inom brittisk engelska

a sudden impact

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till jolt (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till jolt (inom brittisk engelska)

Ordet jolt inom sjöfart

Synonymer till jolt (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till jolt (inom sjöfart)

Diskussion om ordet jolt

jolt

jolt
jolted
jolted
Verb

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till jolt (inom sjöfart)

Vad betyder jolt inom medicin ?

move or cause to move with a sudden jerky motion

Möjliga synonymer till jolt

Diskussion om ordet jolt