jord

[juːrd]
jorden
jordar
jordarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
 • ground  [ amerikansk engelska, elektricitet, elektronik ]
 • earth  [ ålderdomlig ]
 • clay  [ ålderdomlig ]
 • ground  [ amerikansk engelska, elektricitet, elektronik ]

Synonymer till jord

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet jord?

[juːrd]

Hur böjs ordet jord på svenska?

Obestämd singular: jord
Bestämd singular: jorden
Obestämd plural: jordar
Bestämd plural: jordarna

Hur används ordet jord

 • "– Jag ville blanda svensk jord och svenskt vatten med de syriska fröna, för att se hur det funkar att interegera dem, säger Zead Hasan."
 • "– Här har vi bränt rishögar för att skapa yta med blottad jord dit vi ska kunna sprida fröna av den här blomman för att på så sätt få den att få fler plantor på den här platsen, säger Annika Lydänge, Länsstyrelsen."
 • "– Barnen äter frukt, bär och jord så vi vill veta om det var en säker och trygg miljö för barnen, säger Daniel André."
 • "Med utgångspunkt i den ständigt aktuella vanvårdsutredningen har Blekingenytts reporter Martin Hult skrivit teaterpjäsen ” Mellan himmel och jord ”."
 • "Marken är förorenad av gammalt industriavfall och skulle kosta miljarder att sanera men en solcellspark ligger ovan jord och skulle därför vara perfekt just där menar kommunen."
 • "Just nu täcks den gamla soptippen över med jord för att förhindra att regnvatten rinner ned till föroreningar."
 • "– Vi förtydligar nu vår inbjudan till Annika Stenberg, och skulle det inte falla i god jord så får vi gå upp ett steg och då är det rikspolischefen vi får bjuda in till en träff, säger Roger Fredriksson ( M )."
 • "Men det faller inte god jord hos handlarna, som är oroliga över att tappa kunder."
 • "På vinterhalvåret behöver sköldpaddorna gå i dvala för att utvecklas ordentligt, och det gör de i Peters kylskåp, nedbäddade i jord."
 • "Gamla biblar ska läggas i vigd jord – Karlskrona amiralitetsförsamling samlar in böckerna."
 • "Här är den jord där jag föddes, sa den gamle mannen"

Ordet jord har 3 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom elektricitet
 • Inom jordbruk
geologi
elektricitet
jordbruk

Vad betyder jord inom geologi ?

Jord är den blandning av lösa avlagringar, vatten, gaser och organiskt material som täcker jordens landyta http://sv.wikipedia.org/wiki/Jord

Översättningar (inom geologi)

Engelska
 • ground  [ amerikansk engelska, elektricitet, elektronik ]
 • earth  [ ålderdomlig ]
 • clay  [ ålderdomlig ]

Synonymer till jord (inom geologi)

Möjliga synonymer till jord (inom geologi)

Relaterat till jord (inom geologi)

land

gråhet

Ordet jord inom elektricitet

Minusdelen av två strömförande kablar, motsats "ledare"

Översättningar (inom elektricitet)

Engelska
 • ground  [ amerikansk engelska, elektricitet, elektronik ]

Möjliga synonymer till jord (inom elektricitet)

Relaterat till jord (inom elektricitet)

slättland

Ordet jord inom jordbruk

Ett område på landet

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till jord (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till jord (inom jordbruk)

Diskussion om ordet jord

 • - 2010-12-05

  mmmmmmm