jordlott

jordlotten
jordlotter
jordlotterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till jordlott

Hur böjs ordet jordlott på svenska?

Obestämd singular: jordlott
Bestämd singular: jordlotten
Obestämd plural: jordlotter
Bestämd plural: jordlotterna

Hur används ordet jordlott

  • "Varje deltagare får en jordlott på 70 kvm och utsätts för olika utmaningar under fyra månaders tid."
  • "– Vi vet vad stadsplanerare vill göra med sin relativt dyra jordlott."

Ordet jordlott har 2 betydelser

  • Inom trädgårdskonst
  • Inom jordbruk
trädgårdskonst
jordbruk

Ordet jordlott inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Engelska

Synonymer till jordlott (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till jordlott (inom trädgårdskonst)

Ordet jordlott inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till jordlott (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till jordlott (inom jordbruk)

Diskussion om ordet jordlott