jordmån

jordmånen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till jordmån

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet jordmån

 • "Enligt Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet och en av forskarna som utfört studien, är det sannolikt att ett ökat intag av selen med födan kan förbättra överlevnadschanserna för kvinnor med bröstcancer, åtminstone i ett land som Sverige där selen är ovanligt på grund av vår jordmån."
 • "Det här skapar en jordmån för konspirationsteorier och spekulationer, säger Olsson."
 • "- I Östersund med omnejd finns det flest mathantverkare i hela Sverige och vi har en bra jordmån och ett fantastiskt matkulturarv som vi vill visa världen."
 • "Nästan alla bruna bönor i Sverige odlas på Öland, som anses ha klimat och jordmån som passar och en traditionellt rotad kunskap bland odlarna."
 • "De svenska rosterierna köper kaffebönan Arabica, men de små jordbruken har enligt Mats Nilsson inte så bra jordmån till sina odlingar att de kan odla Arabica."
 • "Men dessa rann ut i sanden och i dagsläget tycks det inte finnas jordmån för fortsatta förhandlingar."
 • "Enligt Martin Ådahl finns det i dag en god politisk jordmån för en radikal omstöpning av Arbetsförmedlingen."
 • "Han tror att Svenskarnas parti möjligen kan få något enstaka mandat här och där men ser ingen jordmån för ett större genomslag."
 • "– Jag ska inte säga vad Skånepolisen ska göra, men jag tror att om det finns jordmån för det så bör man åtminstonde prioritera det här med barn."
 • "Nästan alla bruna bönor i Sverige odlas på Öland, som anses ha klimat och jordmån som passar och en traditionellt rotad kunskap bland odlarna."

Ordet jordmån har 2 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom spel
jordbruk
spel

Vad betyder jordmån inom jordbruk ?

Kvaliteten på den brukade jorden

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Ordet jordmån inom spel

Översta delen av jordens yta som består av humus och sönderdelad berggrund

Översättningar (inom spel)

Synonymer till jordmån (inom spel)

Möjliga synonymer till jordmån (inom spel)

Relaterat till jordmån (inom spel)

land

Diskussion om ordet jordmån