jordreform

jordreformen
jordreformer
jordreformerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet jordreform på svenska?

Obestämd singular: jordreform
Bestämd singular: jordreformen
Obestämd plural: jordreformer
Bestämd plural: jordreformerna

Hur används ordet jordreform

  • "Kina ska bland annat genomföra skattereformer, förbättra statens budgetarbete, reformera sitt socialförsäkringssystem och sin inkomstfördelning, genomföra någon typ av jordreform för bönder och etablera en enhetlig marknad för stads- och jordbruksmark."
  • "Runt 4.000 vita farmare har blivit av med sin mark sedan Zimbabwes president Robert Mugabe inledde sin jordreform år 2000."
  • "Nu följer utmaningarna att komma till rätta med med bristen på mat och bränsle, den undermåliga infrastruk- turen, en utlovad jordreform och att skriva en ny författning."
  • "Krav på jordreform utreds i Indien"
  • "Gerilla jublar över jordreform"
  • "Uppgörelse om jordreform i Colombia."
  • "Colombias regering och den marxistledda Farc-gerillan har nått en uppgörelse om en jordreform, meddelade bägge parter på söndagen."
  • "Representanter för Colombia och Farc-gerillan jublar över den uppgörelse om en jordreform som de ingått."
  • "Representanter för Colombia och Farc-gerillan jublar över den uppgörelse om en jordreform som de ingått."
  • "Bägge sidor säger att de nu hoppas nå en uppgörelse om den första, och viktigaste, av de frågor som ligger på skrivbordet : en jordreform."

Vad betyder jordreform inom jordbruk ?

omfördelning (genom politiskt beslut) av ägandet av odlingsbar jord, typiskt från godsägare till småbönder

Möjliga synonymer till jordreform

Diskussion om ordet jordreform