jour

[ɧuːr]
jouren
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet jour?

[ɧuːr]

Hur används ordet jour

 • "Hon hade jour"
 • "Utrikesdepartementet uppmanar till att hålla sig à jour om utvecklingen."
 • "– Men då har jag patienter och jour, jag jobbar också inom landstinget och kan inte komma."
 • "– Det finns bara ett visst antal läkare som kan ta jour och beredskap, så vi måste fördela passen på dem."
 • "Läkare som kan ta jour och beredskap"
 • "– Det finns bara ett visst antal läkare som kan ta jour och beredskap, så vi måste fördela passen på dem."
 • "Vid varje utryckning tas personal med speciell kompetens in som ligger i jour."
 • "Annars arbetar han som egenföretagare men när han har jour och larmet går släpper han allt för att rycka ut som brandman."
 • "Vi har fått ha jour och extra hemtjänstinsatser så det har inneburit en extrakostnad för oss, säger Torill Skaar Magnusson."
 • "– Nu har vi ju jour, att vi åker och hämtar henne och vi kör henne."
 • "Ständig jour"
 • "Utrikesdepartementet uppmanar till att hålla sig à jour om utvecklingen."
 • "– Men då har jag patienter och jour, jag jobbar också inom landstinget och kan inte komma."
 • "– Det finns bara ett visst antal läkare som kan ta jour och beredskap, så vi måste fördela passen på dem."
 • "Läkare som kan ta jour och beredskap"
 • "– Det finns bara ett visst antal läkare som kan ta jour och beredskap, så vi måste fördela passen på dem."
 • "Vid varje utryckning tas personal med speciell kompetens in som ligger i jour."
 • "Annars arbetar han som egenföretagare men när han har jour och larmet går släpper han allt för att rycka ut som brandman."
 • "Vi har fått ha jour och extra hemtjänstinsatser så det har inneburit en extrakostnad för oss, säger Torill Skaar Magnusson."
 • "– Nu har vi ju jour, att vi åker och hämtar henne och vi kör henne."
 • "Ständig jour"

Vad betyder jour inom generell ?

tjänstgöringsskift under dag eller del av dygn som ligger utanför allmän tjänstetid, t.ex. i sjukhus

Diskussion om ordet jour

jour

[ɧuːr]
Substantiv

Översättningar

Hur uttalas ordet jour?

[ɧuːr]

Hur används ordet jour

 • "Utrikesdepartementet uppmanar till att hålla sig à jour om utvecklingen."
 • "– Men då har jag patienter och jour, jag jobbar också inom landstinget och kan inte komma."
 • "– Det finns bara ett visst antal läkare som kan ta jour och beredskap, så vi måste fördela passen på dem."
 • "Läkare som kan ta jour och beredskap"
 • "– Det finns bara ett visst antal läkare som kan ta jour och beredskap, så vi måste fördela passen på dem."
 • "Vid varje utryckning tas personal med speciell kompetens in som ligger i jour."
 • "Annars arbetar han som egenföretagare men när han har jour och larmet går släpper han allt för att rycka ut som brandman."
 • "Vi har fått ha jour och extra hemtjänstinsatser så det har inneburit en extrakostnad för oss, säger Torill Skaar Magnusson."
 • "– Nu har vi ju jour, att vi åker och hämtar henne och vi kör henne."
 • "Ständig jour"

Vad betyder jour inom generell ?

tjänstgöringsskift under dag eller del av dygn som ligger utanför allmän tjänstetid, t.ex. i sjukhus

Diskussion om ordet jour